Automatizace činnosti proniká i do oblasti správy majetku

GINIS Express – Evidence majetku (EMA) s modulem Automatizace inventur představuje ideální nástroj pro automatizaci inventarizace majetku. Moniky Macounové, vedoucí provozu Zdravotnického zařízení, jsme se ptali na její zkušenosti s používáním programu Evidence majetku spolu se snímačem čárových kódů.

Jak dlouho používáte program GINIS Express Evidence majetku a jak jste spokojení?
Evidenci majetku používáme 2 roky a jsme maximálně spokojeni. Před pořízením jsme byli nuceni mít veškerá data v Excelu a došlo nám, že evidence je takto dále neudržitelná. Neustále se nám navyšovaly různé majetkové skupiny a podobně. Program Evidence majetku nám tudíž hodně ušetřil naší práci.

Co všechno v programu Evidence majetku řešíte?
Máme nastavené odpisy na dlouhodobý majetek, pak řešíme veškeré přesuny majetku, vyřizování majetku, nastavovali jsme si v programu také své protokoly a hlavně inventarizaci, kterou realizujeme každého půl roku.

Proč jste se rozhodli pořídit si snímač čárových kódů?
Se čtečkou čárových kódů je inventarizace majetku o dost jednodušší, než si odškrtávat jednotlivé položky z papírového seznamu a hlavně má v sobě program, který zjistí jakýkoliv přesun majetku. Inventarizace se dá zvládnout podstatně rychleji, vše je zaznamenáno do paměti čtečky a poté se údaje zkontrolují v počítači. Opravdu to ohromně usnadní práci.

Jak dlouho využíváte čtečku čárových kódů?
Zakoupili jsme ji předminulý rok v listopadu, ale do prosince jsme bohužel nestihli vše připravit a označit majetek, abychom ji mohli vyzkoušet. Testovali jsme ji tedy ve čtvrtletí, ale pouze jen jako zkušební inventarizaci pro nás, naostro jsme ji použili v pololetí v červnu a byli jsme spokojeni.

Kdybyste měla tento program či čtečku doporučit, co byste řekla?
Program Evidence majetku mi velmi vyhovuje, protože je s ním opravdu snadná práce a hlavně je to bezproblémové. Když jsme například předávali majetek jiné organizaci, stačilo vše jednoduše vygenerovat do Excelu a spolu s majetkem předat. Pokud organizace, které majetek předáváme, má také Evidenci majetku GORDIC, tak je to vůbec nejlepší řešení.

Čtečka je určitě prospěšná, nemusíte nosit žádné další seznamy a zbytečně položky hledat po papírech. Majetek pouze označí čárovým kódem, načte a v programu poté zjistí, zda se nezapomnělo nějaký majetek vyřadit nebo přesunout do jiné místnosti. Opravdu to urychlí a zjednoduší práci.

Mohlo by se vám líbit...