Rubrika: Legislativa a metodika

Žijeme s vámi

Pražská metodická konference naznačila, co nás čeká v roce 2017 Legislativa 2016/2017 a její dopad na chod úřadu – pod tímto názvem se uskutečnila v Konferenčním centru City na pražském Pankráci metodická konference. Pro...

Jednací řízení bez (uveřejnění) emocí

Jednací řízení bez (uveřejnění) emocí

Výzvy jednomu zájemci se staly oblíbeným terčem novinových článků a synonymem předraženosti, netransparentnosti a neefektivity. Přitom jde o standardní způsob vypsání tendru dle zákona o veřejných zakázkách. Ten také přesně definuje, v jakých případech lze...

Hledejme dodavatele s know-how a referencemi

Ing. Miroslav Čejka, vedoucí odboru Spisové služby GORDIC spol. s r. o., poskytl v letošním roce časopisu Businessworld rozhovor na téma správy elektronických dokumentů. V něm se zamýšlí nad současností a budoucností softwarových nástrojů v...

Po PAPu přicházejí konsolidace, čeká se na manuál

Konsolidační vyhláška stanovuje pro účetní jednotky od příštího roku nové povinnosti Cílem tzv. konsolidační vyhlášky je zajistit postupné naplňování cílů účetní reformy veřejných financí a implementace příslušné směrnice směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové...

Odepisování majetku a transfery

Změn z důvodu povinnosti účetní jednotky předkládat Pomocný analytický přehled (PAP) nezůstala ušetřena ani problematika rozpouštění transferů. Transfery představují nedílnou součást problematiky odpisů. Dle současných platných právních předpisů není hodnota transferu vyjmuta z ocenění...

Jak uspokojit budoucnost?

Příprava digitálních dokumentů k dlouhodobému uložení není jen o drahých technologiích a není jen zodpovědností paměťových institucí. Jak propojit překotný IT svět s konzervativním archivem? Zběsile pádící IT svět, překotný rozvoj technologií. To, co...