Rubrika: Případové studie

Novinkou Portálu občana jsou online formuláře

Role modulu Portál občana (RAP) stále roste a vedle správy pohledávek přibývají nové služby. Portál se nyní stává základem on-line komunikace veřejnosti s úřadem. Z jeho prostředí lze spouštět moduly Interaktivního úřadu bez nutnosti...

Chytrá domácnost se značkou HDL

 Pod pojmem chytrá domácnost si každý může představit něco jiného. Pokusme se přiblížit, co tento pojem zahrnuje a co chytré bydlení přináší. Můžeme začít automatickým ovládáním elektrických spotřebičů, jako jsou pračky a myčky, které...

Centrum projektů Statutárního města Brna

Díky integraci aktuálních účetně-ekonomických a projektových dat v datové kostce získá vedení města nástroj pro přímý dohled nad velkými investičními akcemi. Výchozí stav Vedení Statutárního města Brna v minulosti postrádalo komplexní nástroj pro řízení klíčových...

Zveřejňování smluv lze řešit komplexně a elegantně

Registr smluv se stává realitou. Při vhodném využití informačního systému však nemusí být zveřejňovaní smluv důvodem k obavám. Celý proces může být řešen komplexně, důsledně, s minimalizací rizika chyb a naopak s maximálním uživatelským komfortem. S koncem roku 2015...

3P otevřených dat

GINIS plně podporuje koncept otevřených dat: umí je připravit, publikovat i použít Pojem Otevřená data se stává důležitým tématem progresivních úřadů, které požadují, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování informací připraveny....

GINIS na platformě MS Azure

Azure je cloudová platforma společnosti Microsoft kombinující vzájemně se doplňující služby: výpočetní a úložnou kapacitu, síťové funkce a aplikace. Díky tomu může fungovat podobně jako vlastní datové centrum klienta, ovšem s vyšší flexibilitou a nižšími náklady. Od roku...