Rubrika: Krátké zprávy

GORDIC zpracoval studii proveditelnosti pro IT Kosova

Koncem listopadu proběhlo na Ministerstvu pro veřejnou správu Kosova předání studie proveditelnosti zaměřené na interoperabilitu IS Kosova. „Studii pro zajištění komunikace mezi IT systémy státních institucí v Kosovu“ zpracovala česká firma DATAB v programu...

Mobilní aplikace pomůže městským strážníkům

GORDIC vydal první mobilní aplikaci pro ověřování informací v centrální evidenci přestupků (ISEP), a to pomocí modulu Městská policie (PRM). Aplikace je dostupná ke stažení na GooglePlay a je určena pro příslušníky městské policie...

Žijeme s vámi

Pražská metodická konference naznačila, co nás čeká v roce 2017 Legislativa 2016/2017 a její dopad na chod úřadu – pod tímto názvem se uskutečnila v Konferenčním centru City na pražském Pankráci metodická konference. Pro...

Městská část Praha 1 používá GINIS

Počátkem nového roku uvedla městská část Praha 1 do ostrého provozu informační systém GINIS Enterprise společnosti GORDIC. Ten nahradil dosavadního dodavatele společnost SAP. První městská část tak získá lepší kontrolu nad finančními transakcemi. Z...

GORDIC prvním distributorem HDL v České republice

Společnost GORDIC se jako první v České Republice stala distributorem produktů společnosti HDL, která se již více než 30 let zabývá automatizací osvětlení a budov. Produkty HDL jsou úspěšně implementovány a integrovány po celém světě, a to od...

Porovnání výkazů se Státní pokladnou

Modul UCR (Účetní a rozpočtové výstupy) obsahuje funkcionalitu, která umožňuje generovat výkazy podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., a to na základě dat informačního systému GINIS. Tato funkce zároveň umožňuje stahovat analogické výkazy z IISSP a automatizovaně je porovnávat....

Informace o akcích lze online konfrontovat se systémy státu

V systému EDS/SMVS (Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu) se vyhodnocuje soubor měřitelných věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí (projektů). Některé informace mohou být paralelně vedeny i v GINISu ve verzích Basic – Ultimate. Jde zejména...

GORDIC členem Sekce kybernetické bezpečnosti AOBP

Společnost GORDIC se stala členem Kybernetické a informační sekce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Odborné sekce asociace plní roli poradenského orgánu Prezídia AOBP a významné expertní platformy pro jednání se státními orgány, zahraničními partnery a dalšími subjekty. Kybernetická...

Systém GINIS plní požadavky kybernetického zákona

Jako první v republice získala společnost GORDIC certifikát shody informačního systému GINIS v. 3.76 s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. Potvrdil to audit inspekčního orgánu A-TEST. Inspekce zahrnovala jak posouzení standardní dokumentace systému, tak vlastní test zákonem...