GORDIC prověřil bezpečnost systémů ministerstva životního prostředí

V průběhu prosince 2016 bylo certifikovanými specialisty firmy GORDIC provedeno zhodnocení stavu bezpečnosti informačních systémů Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP) a jemu podřízených resortních organizací. Ve všech systémech byla hodnocena zejména připravenost zavedených bezpečnostních mechanismů dostát požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti.

Části informačních systémů MŽP, které spadají do kategorie „významný informační systém,“ byly posuzovány za pomoci metodiky, publikované Národním centrem kybernetické bezpečnosti. Auditoři prozkoumali veškerou dostupnou bezpečnostní dokumentaci. V oblastech, ve kterých pak identifikovali prostor pro zlepšení řízení informační bezpečnosti, navrhli úpravy jednotlivých procesních či technických bezpečnostních komponent.

Mohlo by se vám líbit...