GORDIC zpracoval studii proveditelnosti pro IT Kosova

Koncem listopadu proběhlo na Ministerstvu pro veřejnou správu Kosova předání studie proveditelnosti zaměřené na interoperabilitu IS Kosova.

„Studii pro zajištění komunikace mezi IT systémy státních institucí v Kosovu“ zpracovala česká firma DATAB v programu Aid for Trade MPO ČR. Předání mezi jednatelem GORDIC Distributor DATAB Jiřím Bukvicem a ředitelem Agentury pro informační společnost Kujtimem Gashim se uskutečnilo za přítomnosti ministra Mahira Yagcilara, velvyslance Ivo Šilhavého a cca 30 pracovníků ministerstva pro veřejnou správu, financí, obchodu a průmyslu a celní správy.

Kosovští partneři ocenili českou pomoc při podpoře kosovské ekonomiky, velmi dobrou spolupráci s firmou DATAB a odbornou úroveň předávané práce. Velvyslanec Ivo Šilhavý zmínil českou zahraniční rozvojovou spolupráci s Kosovem, podporu sociálním i ekonomicky zaměřeným projektům.

Větší integrace systémů
Hlavním cílem dokumentu byla identifikace IT systémů využívaných státními institucemi a zpracování doporučení pro zajištění jejich integrovatelnosti a interoperability, zejména sjednocením užívaného softwaru a technického vybavení s následným zvýšením efektivity celého systému.

V Kosovu je zřízeno celkem 21 registrů. Analýzou bylo zjištěno, že fungující registry jsou dobře vybaveny hardware a software a státní datové centrum má dostatečný výkon i kapacitu. Základním problémem IT systémů Kosova, který brání v komunikaci mezi institucemi, je nekompatibilita dat. Navrhované řešení spočívá v harmonizaci datových prvků a číselníků a zřízení jejich centrální správy.

Elektronické služby občanům
Implementace návrhů by na základě zkušeností z ČR výrazně zvýšila efektivitu fungování informačních systémů státní a veřejné správy, včetně soukromého sektoru a vytvořila by podmínky ke komplexnějšímu poskytování elektronických služeb obyvatelstvu. Umožnila by rovněž lepší podmínky pro efektivní řešení vnitřní a zahraniční obchodní činnosti kosovských podniků.

Mohlo by se vám líbit...