Město Černošice využívá modul Spisová služba na výbornou

Systém správy elektronických dokumentů GORDIC pomáhá malým i velkým organizacím efektivně řídit práci s nimi a zajišťuje jejich maximální bezpečnost.

Město Černošice využívá modul Spisová služba společnosti GORDIC již 5 let a při kontrole dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby provedené Státním oblastním archivem prošlo bez jediné výtky.

Spisová služba v rámci České republiky má přesně stanovené předpisy a zákony. Od 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost několik nových právních přepisů, které se týkají vedení spisové služby. Město Černošice zde postupuje dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Na pár otázek ohledně modulu Spisová služba jsme se zeptali tajemnice města Černošice paní Ing. Bohumily Budkové.

Jak dlouho využíváte modul Spisová služba od společnosti GORDIC?
Od srpna 2011, kdy byla nasazena v rámci projektu IOP „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III.“

Audit u vás proběhl bez zjištění nedostatků. Byli jste si jistí, že vše proběhne bez problémů?
Vzhledem k tomu, že za poslední rok se město celkem intenzivně věnovalo výkonu spisové služby, věřili jsme, že požadavky, které jsou na nás kladeny, splníme. Přesto jsme nemohli mít jistotu, že naše řešení některých povinností, budou v rámci kontroly odsouhlaseny. Nakonec nám nebylo kontrolním orgánem v rámci vedení el. spisové služby nic vytknuto a naše řešení tak byla potvrzena.

Co očekáváte od další spolupráce se společností GORDIC?
Očekáváme postupné doladění všech aspektů správného výkonu elektronické spisové služby. Nově s ohledem na nařízení eIDAS a adaptační zákon tohoto nařízení, tj. zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a dále zvažujeme nasazení nástrojů pro hromadné provádění elektronického skartačního řízení.

Cílem je komfortní vedení plně elektronické spisové služby od A do Z. V realizaci této vize jsme v českých podmínkách průkopníky, ale věříme, že ve spolupráci např. se společností GORDIC, zrealizujeme tento cíl. Zavedením efektivních nástrojů IS budeme mít řešení k překonání možných nejasností a očekáváme větší metodickou podporu.

Mohlo by se vám líbit...