Novinkou Portálu občana jsou online formuláře

Role modulu Portál občana (RAP) stále roste a vedle správy pohledávek přibývají nové služby.

Portál se nyní stává základem on-line komunikace veřejnosti s úřadem. Z jeho prostředí lze spouštět moduly Interaktivního úřadu bez nutnosti přihlášení nebo personalizované agendy s nutností registrace. Zřízením přístupových práv k vybraným agendám a s pomocí interaktivních formulářů jde elektronizovat libovolnou agendu.
V souladu s eIDAS
Novinkou jsou od letošního roku on-line interaktivní formuláře. Ty umožní v prostředí webového prohlížeče úplné zpracování formuláře od jeho vyplnění až po podání na podatelnu úřadu. Výhodou tohoto řešení je úzké provázání s existující datovou základnou úřadu.
Některé údaje tak mohou být předvyplňovány. Zároveň lze data obsažená ve formuláři vytěžit a uložit do příslušné agendy. Samozřejmostí je provázání se spisovou službou a dalšími procesy definovanými úřadem při zpracování daného formuláře. Podání formuláře splňuje aktuální požadavky eIDAS.
Méně chyb
Hlavním přínosem pro občana je možnost řešit svoji životní situaci kompletně z prostředí domova a sledovat stav zpracování formuláře. Během práce lze formulář kdykoliv uložit a později se k němu vrátit. Stejně může občan sledovat historii zprácování formuláře či už dříve zrealizované podání touto formou. Formulář má v sobě zabudované kontroly pro eliminaci chyb a je možné ho vytisknout nebo převést do PDF.
Automatické vytěžování
Přínosy tohoto řešení pro úřad spočívají zejména v nižší administrativní zátěži, odpadá přepisování údajů z papírových formulářů do databází. Ušetřený čas lze věnovat věcné stránce daného podání. Zpracování formulářů je navíc v souladu s nastaveným workflow. Další výhodou je centrální evidence a automatické vytěžování.

Mohlo by se vám líbit...