Redakce

Gorinfo

Webová forma odborného bulletinu pro uživatele informačních systémů veřejné správy registrovaného u Ministersva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 16112.

Sídlo vydavatelství a redakce

Redakce časopisu Gorinfo
Jiráskova 11, 586 01 Jihlava
tel.: 567 309 136, fax: 567 307 343
http://gorinfo.cz
e-mail: gorinfo@gordic.cz

GORDIC®, UCR®, GINIS® jsou ochrannými známkami společnosti GORDIC spol. s r. o. Použité názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků.