Štítek: Bezpečnost

GORDIC členem Sekce kybernetické bezpečnosti AOBP

Společnost GORDIC se stala členem Kybernetické a informační sekce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Odborné sekce asociace plní roli poradenského orgánu Prezídia AOBP a významné expertní platformy pro jednání se státními orgány, zahraničními partnery a dalšími subjekty. Kybernetická...

Systém GINIS plní požadavky kybernetického zákona

Jako první v republice získala společnost GORDIC certifikát shody informačního systému GINIS v. 3.76 s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. Potvrdil to audit inspekčního orgánu A-TEST. Inspekce zahrnovala jak posouzení standardní dokumentace systému, tak vlastní test zákonem...

Jak nakupovat bezpečnost?

Přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti i rostoucí počet kybernetických útoků ve světě způsobily, že se o  tuto problematiku zajímá stále více lidí. Lze tudíž předpokládat rostoucí poptávku po vytvoření bezpečného řešení ve firmách či...