Štítek: Datový sklad

Datový sklad START

Cesta, jak analyzovat data a připravovat sestavy ve známém prostředí a nad aktuálními daty Datový sklad edice START je zjednodušené, ale plnohodnotné řešení datového skladu. Umožňuje analyzovat ekonomická data úřadu (rozpočet, účetnictví, výkazy atp.)...

Olomoucký kraj

Datový sklad Olomouckého kraje

Budování datového skladu bylo na Krajském úřadě Olomouckého kraje zahájeno na podzim roku 2012 v rámci realizace projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“. Před vlastní realizací projektového záměru byly posuzovány a vyhodnocovány 3 základní varianty řešení: vybudování datového skladu s...