Štítek: DRMS

Zveřejňování smluv lze řešit komplexně a elegantně

Registr smluv se stává realitou. Při vhodném využití informačního systému však nemusí být zveřejňovaní smluv důvodem k obavám. Celý proces může být řešen komplexně, důsledně, s minimalizací rizika chyb a naopak s maximálním uživatelským komfortem. S koncem roku 2015...

Projekty GORDIC na Ministerstvu obrany ČR

Společnost GORDIC působí na Ministerstvu obrany České republiky od devadesátých let. Její komerční softwarová řešení, která resortu obrany dodává, podporuje a za provozu průběžně periodicky modernizuje, jsou mezi odbornou veřejností považována za příklad bezproblémových...

Hledejme dodavatele s know-how a referencemi

Ing. Miroslav Čejka, vedoucí odboru Spisové služby GORDIC spol. s r. o., poskytl v letošním roce časopisu Businessworld rozhovor na téma správy elektronických dokumentů. V něm se zamýšlí nad současností a budoucností softwarových nástrojů v...