Štítek: Ekonomický systém

Magistrát Praha

Politika v Praze ničí dobré jméno české firmy

GORDIC je firma ryze česká s jasnou majetkovou strukturou, stabilní, naprosto transparentní a bezúhonná. O tom svědčí i dlouhodobě udělovaná vysoká bezpečnostní prověrka firmy i jejích pracovníků ve formě osvědčení Národního bezpečnostního úřadu. 20...

Realizace pracovních cest a návštěv

Modul RCN umožňuje opravy uzavřených cestovních dokladů

V rámci rozvoje modulu Realizace pracovních cest a návštěv (RCN) byla vytvořena funkcionalita, na základě které je uživatelům zpřístupněna možnost opětovného zpracování a úprav dříve uzavřených dokladů RCN při zjištění nových skutečností a to i ve vztahu k ostatním ekonomickým agendám...

Ekonomický portál PO

Ekonomika příspěvkových organizací

Na základě analýzy potřeb a požadavků našich zákazníků jsme rozšířili portfolio tzv. klikacích produktů. Po Rozklikávacím rozpočtu, Rozklikávacím návrhu rozpočtu, přehledech Vyhlášených veřejných zakázek a Uzavřených smluv byl vytvořen další střípek do mozaiky pohledů...

Zajímáte se o dění ve městě? Připomínkujte rozpočet!

Rozklikávací rozpočet poskytuje pohled do současnosti nebo minulosti. Občany však nezajímají pouze schválené a realizované projekty, ale také budoucnost: chtějí mít přehled o zamýšlených investicích, o provozních nákladech… Protože je hlavním rámcem pro toky veřejných prostředků...

Statutární město Liberec si vybralo GINIS

Společnost GORDIC zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku nového  ekonomického informačního systému Stutárního města Liberce. Ekonomický informační systém GINIS bude komplexně zajišťovat procesy města v oblasti rozpočtu, účetnictví, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, skladů...