Štítek: Ekonomika

Datový sklad START

Cesta, jak analyzovat data a připravovat sestavy ve známém prostředí a nad aktuálními daty Datový sklad edice START je zjednodušené, ale plnohodnotné řešení datového skladu. Umožňuje analyzovat ekonomická data úřadu (rozpočet, účetnictví, výkazy atp.)...

Ekonomický portál PO

Ekonomika příspěvkových organizací

Na základě analýzy potřeb a požadavků našich zákazníků jsme rozšířili portfolio tzv. klikacích produktů. Po Rozklikávacím rozpočtu, Rozklikávacím návrhu rozpočtu, přehledech Vyhlášených veřejných zakázek a Uzavřených smluv byl vytvořen další střípek do mozaiky pohledů...

Zajímáte se o dění ve městě? Připomínkujte rozpočet!

Rozklikávací rozpočet poskytuje pohled do současnosti nebo minulosti. Občany však nezajímají pouze schválené a realizované projekty, ale také budoucnost: chtějí mít přehled o zamýšlených investicích, o provozních nákladech… Protože je hlavním rámcem pro toky veřejných prostředků...

Smlouvy - výběrová maska

Bylo otestováno rozhraní na systém státní pokladny

Vývojový tým GORDIC EKO připravil a testoval v uplynulých měsících příslušná rozhraní informačního systému GINIS a Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP). Jedná se především o řešení v dotčených modulech GINIS pro oblasti přípravy...

Odepisování majetku a transfery

Změn z důvodu povinnosti účetní jednotky předkládat Pomocný analytický přehled (PAP) nezůstala ušetřena ani problematika rozpouštění transferů. Transfery představují nedílnou součást problematiky odpisů. Dle současných platných právních předpisů není hodnota transferu vyjmuta z ocenění...

Zahájení odpisování je tady

Když jsem v posledním čísle naše časopisu popisoval, co nás čeká v oblasti dlouhodobého majetku, zdálo se vše ještě daleko. Dnes už se čas do zahájení odměřuje v týdnech a brzy bude i ve...

Výkazy do CSÚIS: Česká inspekce životního prostředí nejrychlejší z rezortu

Výkazy do CSÚIS: Česká inspekce životního prostředí nejrychlejší z rezortu

Tak jako každý rok, odevzdává Česká inspekce životního prostředí ČR (ČIŽP) data na Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zásadní změna nastala v tomto roce, kdy se na základě změny Zákona o účetnictví musí účetní výkazy...