Štítek: Implementace

Projekty GORDIC na Ministerstvu obrany ČR

Společnost GORDIC působí na Ministerstvu obrany České republiky od devadesátých let. Její komerční softwarová řešení, která resortu obrany dodává, podporuje a za provozu průběžně periodicky modernizuje, jsou mezi odbornou veřejností považována za příklad bezproblémových...

Moldavsko memorandum

Moldavské úřady práce budou používat spisovou službu GORDIC WESS

V pondělí 18. listopadu byl v moldavském Kišiněvě odstartován projekt “Zvyšování efektivity a posilování transparentnosti procesů Národní agentury zaměstnanosti Moldavska (ANORM) – zavedení elektronické spisové služby.” Záměrem projektu je implementace systému pro správu a řízení dokumentů a jejich důvěryhodné střednědobé uložení...

ISO 21500

Standardizace procesů dle normy ISO 21500 dokončena

Statistické průzkumy poukazují na kritický fakt, že pouze 40% projektů končí úspěšně, podle plánovaného harmonogramu. GORDIC jako přední implementátor informačních systémů v České republice průběžně zvyšuje kvalitu a efektivitu projektového řízení. Prince2 je flexibilní...

Třebíč - rozklikávací rozpočet

GINIS byl v Třebíči doplněn o nové komponenty

Informační systém GINIS je Městským úřadem Třebíč provozován již několik let. V letošním roce byl rozšířen o další komponenty: Rozklikávací rozpočet, Registr plátců DPH a také o napojení na Insolvenční rejstřík (ISIR). Právě posledně...

GORDIC dodal ServiceDesk Správě základních registrů

Společnost GORDIC úspěšně dokončila implementaci řady produktů CA Technologies u zákazníka Správa základních registrů. Tento rozsáhlý projekt zahrnoval implementaci a podporu Service Deskového systému postaveného na produktu CA Service Desk Manager, který obsluhuje více...

Ze systému se snažíme vytěžit maximum

Díky výzvě 06 Integrované operačního programu získalo město Dobříš finanční prostředky na hardwarové a softwarové vybavení, které by jinak vzhledem ke svému rozpočtu získávalo velmi těžko. To oceňuje i Ing. Bohumila Budková, tajemnice Městského úřadu...

Ústavní soud a vazba na státní pokladnu

Základním posláním Ústavního soudu České republiky je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základním právům fyzických a právnických osob. Sídlem Ústavního soudu je Brno. Je pochopitelně také jednou z tzv. dotčených účetních jednotek,...

Statutární město Liberec si vybralo GINIS

Společnost GORDIC zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku nového  ekonomického informačního systému Stutárního města Liberce. Ekonomický informační systém GINIS bude komplexně zajišťovat procesy města v oblasti rozpočtu, účetnictví, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, skladů...