Štítek: Krajský úřad

Radnice Středočeského kraje

Středočeský kraj nově využívá řešení GINIS

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen Úřad) již několik let systematicky a koncepčně pracuje na vylepšení stavu svého hospodaření. V současné době tato práce vrcholí zavedením nového plně integrovaného řešení v rámci celého úřadu....

Olomoucký kraj

Datový sklad Olomouckého kraje

Budování datového skladu bylo na Krajském úřadě Olomouckého kraje zahájeno na podzim roku 2012 v rámci realizace projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“. Před vlastní realizací projektového záměru byly posuzovány a vyhodnocovány 3 základní varianty řešení: vybudování datového skladu s...

Třebíč - rozklikávací rozpočet

Elektronické připomínkování rozpočtu

Cílem nové aplikace Elektronické připomínkování rozpočtu je zprůhlednit rozpočet územně samosprávného celku a umožnit občanům (voličům) selektivně se vyjadřovat k jednotlivým rozpočtovým akcím a rozpočtu jako celku. Občanům poskytuje přehled o plánovaných rozpočtových akcích...

Jihočeský kraj integroval Smlouvy s webovými stránkami

Odborníci GORDIC Distributora – KMS software pomohli Krajskému úřadu Jihočeského kraje propojit modul Smlouvy systému GINIS s webovými stránkami kraje. Pracovníci úřadu tak mohou pohodlně a jednoduše zveřejňovat jednotlivé smlouvy na tomu určeném místě krajského...