Štítek: Městský úřad

Město Albrechtice dává slevy za třídění odpadu

Hladkému fungování nového systému sběru odpadů napomáhá také inovativní řešení v GINISu. Kolik ušetří, zjistí lidé na webu města po vzoru rozklikávacího rozpočtu. Vedení Města Albrechtice uvažovalo o způsobu, jak zvýšit ochotu občanů k třídění a...

Projekt Dobré řízení MěÚ Boskovice splnil očekávání

Začátkem června tohoto roku byl slavnostně ukončen projekt Dobré řízení Městského úřadu Boskovice, realizovaný v rámci Výzvy 89 operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt využil předchozí úspěšné počiny Města Boskovice a navázal na dlouhodobou...

Loštice

Loštice přešly na systém GINIS

Na přelomu roku 2012/2013 proběhl přechod ekonomické agendy, na městském úřadě v Lošticích, které jsou celosvětově vyhlášené výrobou olomouckých tvarůžků. Přechod proběhl z programové řady GORDIC WIN na GINIS společnosti GORDIC. V této době již někteří referenti...

Ze systému se snažíme vytěžit maximum

Díky výzvě 06 Integrované operačního programu získalo město Dobříš finanční prostředky na hardwarové a softwarové vybavení, které by jinak vzhledem ke svému rozpočtu získávalo velmi těžko. To oceňuje i Ing. Bohumila Budková, tajemnice Městského úřadu...

Městys Lysice přešel na systém GINIS

Od 1. ledna 2013 přešel Městys Lysice v okrese Blansko na integrovaný informační systém GINIS, který nahradil doposud používané řešení v podobě samostatných dílčích aplikací. Od nového systému si slibují úplné propojení všech agendových modulů...