Štítek: Modul

Realizace pracovních cest a návštěv

Modul RCN umožňuje opravy uzavřených cestovních dokladů

V rámci rozvoje modulu Realizace pracovních cest a návštěv (RCN) byla vytvořena funkcionalita, na základě které je uživatelům zpřístupněna možnost opětovného zpracování a úprav dříve uzavřených dokladů RCN při zjištění nových skutečností a to i ve vztahu k ostatním ekonomickým agendám...

Vazba modulu DDP na Insolvenční rejstřík

Se zjednodušením práce hned v několika oblastech se novou verzí modulu setkali také uživatelé GINIS DDP. Jednou z větších novinek je porovnání externího subjektu (ESU) s insolvenčním rejstříkem. Nezbytností je mít nastaven v administracích...

Odepisování majetku a transfery

Změn z důvodu povinnosti účetní jednotky předkládat Pomocný analytický přehled (PAP) nezůstala ušetřena ani problematika rozpouštění transferů. Transfery představují nedílnou součást problematiky odpisů. Dle současných platných právních předpisů není hodnota transferu vyjmuta z ocenění...

Zahájení odpisování je tady

Když jsem v posledním čísle naše časopisu popisoval, co nás čeká v oblasti dlouhodobého majetku, zdálo se vše ještě daleko. Dnes už se čas do zahájení odměřuje v týdnech a brzy bude i ve...