Štítek: Praha

Automatizace činnosti proniká i do oblasti správy majetku

GINIS Express – Evidence majetku (EMA) s modulem Automatizace inventur představuje ideální nástroj pro automatizaci inventarizace majetku. Moniky Macounové, vedoucí provozu Zdravotnického zařízení, jsme se ptali na její zkušenosti s používáním programu Evidence majetku spolu...

Magistrát Praha

Politika v Praze ničí dobré jméno české firmy

GORDIC je firma ryze česká s jasnou majetkovou strukturou, stabilní, naprosto transparentní a bezúhonná. O tom svědčí i dlouhodobě udělovaná vysoká bezpečnostní prověrka firmy i jejích pracovníků ve formě osvědčení Národního bezpečnostního úřadu. 20...

Jednací sál MHMP

Pražský magistrát: V souvislosti s JES a společností GORDIC byly zveřejněny zavádějící a nepravdivé informace

V pátek 17. ledna vydal Magistrát hlavního města Prahy tiskové prohlášení, ve kterém jsou uvedeny na pravou míru některé okolnosti nedávné mediální kampaně, týkající se Jednotného ekonomického systému hlavního města Prahy. Magistrát v prohlášení...

Praha pohled

JES je rozsahem mimořádný projekt

„Hlavní město Praha má jednu z nejvíce propracovaných metodik rozpočtu a účetnictví ze všech územních samosprávných celků,“ říká generální ředitel společnosti GORDIC Ing. Jaromír Řezáč. Veřejná zakázka na jednotný ekonomický software pro hlavní město Prahu, který...