Štítek: Případová studie

Se čtečkou není inventura jenom formalita

Moderní přístup k inventarizaci majetku v podání Města Lanškroun Využívání ručních snímačů (čteček) čárových kódů při inventarizaci majetku organizace je stále častější. Tento způsob inventury, oblíbený dříve hlavně u měst a obcí, se nyní dostává...

Olomoucký kraj

Datový sklad Olomouckého kraje

Budování datového skladu bylo na Krajském úřadě Olomouckého kraje zahájeno na podzim roku 2012 v rámci realizace projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“. Před vlastní realizací projektového záměru byly posuzovány a vyhodnocovány 3 základní varianty řešení: vybudování datového skladu s...

Loštice

Loštice přešly na systém GINIS

Na přelomu roku 2012/2013 proběhl přechod ekonomické agendy, na městském úřadě v Lošticích, které jsou celosvětově vyhlášené výrobou olomouckých tvarůžků. Přechod proběhl z programové řady GORDIC WIN na GINIS společnosti GORDIC. V této době již někteří referenti...

Vyšší dostupnost dat, nové služby

Technologické centrum ve Vyškově využívá 80 subjektů Myšlenka technologických center obcí s rozšířenou působností a krajů vznikla jako jeden z důležitých kroků budování eGovernmentu v České republice, navazující na Czechpoint a Datové schránky. I přes určité těžkosti se...

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje si pochvaluje Evidenci správních řízení

Již třetím rokem usnadňuje modul SPR – Evidence správních řízení práci na Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, včetně jejích detašovaných pracovišť. A zaměstnanci stanice neskrývají svou spokojenost. „Aplikace nám umožňuje vést elektronický správní spis....