Štítek: Rozhovor

S cloudem najednou zmizí spousta starostí

Data jsou vedle zaměstnanců to nejcennější, co každá organizace má. I proto je otázka bezpečnosti při přechodu na cloud vždy v popředí pozornosti. „Na ochranu soukromí a bezpečnost dat dohlížíme neustále,“ říká Václav Koudele, architekt Microsoftu pro...

Praha pohled

JES je rozsahem mimořádný projekt

„Hlavní město Praha má jednu z nejvíce propracovaných metodik rozpočtu a účetnictví ze všech územních samosprávných celků,“ říká generální ředitel společnosti GORDIC Ing. Jaromír Řezáč. Veřejná zakázka na jednotný ekonomický software pro hlavní město Prahu, který...

Hledejme dodavatele s know-how a referencemi

Ing. Miroslav Čejka, vedoucí odboru Spisové služby GORDIC spol. s r. o., poskytl v letošním roce časopisu Businessworld rozhovor na téma správy elektronických dokumentů. V něm se zamýšlí nad současností a budoucností softwarových nástrojů v...

Ústavní soud a vazba na státní pokladnu

Základním posláním Ústavního soudu České republiky je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základním právům fyzických a právnických osob. Sídlem Ústavního soudu je Brno. Je pochopitelně také jednou z tzv. dotčených účetních jednotek,...

Po PAPu přicházejí konsolidace, čeká se na manuál

Konsolidační vyhláška stanovuje pro účetní jednotky od příštího roku nové povinnosti Cílem tzv. konsolidační vyhlášky je zajistit postupné naplňování cílů účetní reformy veřejných financí a implementace příslušné směrnice směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové...

Jan Louška

Černošice připravují elektronický oběh dokumentů

Informační technologie jsou součástí běžného života každého z nás. A jsou přirozenou součástí systému práce na úřadě. Bez jejich bezproblémového chodu si lze chod úřadu představit velmi těžko. Závislost úřadu na fungování počítačů, tiskáren,...

Předarchivní péče je velice důležitá

říká PhDr. Radomír Ševčík, zástupce ředitelky Moravského zemského archivu Pane doktore, jaký je význam předarchivní péče v souvislosti s připravovanou archivací digitálních dokumentů? Je velice důležité, aby dokumenty, které budou v rámci skartačního nebo...

Moravský zemský archiv je inspirací pro Evropu

Moravský zemský archiv se rozhodně vymyká tradiční představě archivů jako starých budov s chodbami plnými starých zaprášených knih… „Tato skleněná budova se skutečně velmi liší od starých archivních budov, především pak od těch nevyhovujících prostor,...

Lanškroun připravuje technologické centrum

Město Lanškroun provozuje již zhruba rok nový informační systém. „Poté, co se Lanškroun stal obcí s pověřeným úřadem, již náš dosavadní systém přestával nárokům rychle se rozvíjejícího úřadu stačit,“ říká vedoucí kanceláře starosty a...

Staráme se o spisovou službu

Rozhovor s PhDr. Vácslavem Babičkou, ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR Čím jste chtěl být jako dítě? Asi archeologem, to byla taková moje první idea, četl jsem nějaké knihy, takové popularizační...