Štítek: Školení

Práce s digitálními dokumenty

I v letošním roce nabízíme nová školení připravená a lektorovaná přímo lidmi z autorských týmů. Velkému zájmu se těší nový kurz Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení. Že se jedná o problematku více...

Kravaře školení

Rozšířená nabídka vzdělávacích kurzů

I pro rok 2014 připravuje společnost GORDIC řadu zajímavých školení ve všech svých akreditovaných programech. V rámci programu Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy budou na jaře 2014 dostupná pokračování dvou úspěšných kurzů, které...

Kravaře školení

Kravaře realizovaly projekt technlogického centra

Severomoravské Kravaře jako obec s rozšířenou působností úspěšně realizovaly projekt technologického centra. Ten probíhal v období od 1. února 2010 do 30. listopadu 2013 a byl rozdělen do tří částí: vybudování technologického centra spočívající...

Školení úřady práce

GINIS a státní pokladna tématem školení pro úřady práce

Dne 3. října 2013 proběhl v jihlavských prostorách společnosti GORDIC seminář pro Úřad práce České republiky (ÚP ČR) a jeho krajská pracoviště zaměřený na kontroly dat a přípravu konce roku v souvislosti s Integrovaným informačním systémem státní pokladny (IISSP). Seminář se...

Po PAPu přicházejí konsolidace, čeká se na manuál

Konsolidační vyhláška stanovuje pro účetní jednotky od příštího roku nové povinnosti Cílem tzv. konsolidační vyhlášky je zajistit postupné naplňování cílů účetní reformy veřejných financí a implementace příslušné směrnice směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové...

Školení PAP

Série školení k PAP se setkala s velkým ohlasem

V průběhu září a října uspořádala společnost GORDIC dvoustupňový cyklus školení k tématu Pomocného analytického přehledu (PAP). Cílem školení je informovat o všech legislativních ustanoveních prováděcích vyhlášek, dále o metodice, kterou firma stanovila pro...

O školení elektronické spisovny byl zájem

V prvním čtvrtletí se v jihlavské centrále společnosti GORDIC konala specializovaná školení elektronické spisovny – aplikace GINIS eSPI. Například školení, zaměřeného právě na problematiku krátkodobého a střednědobého uložení digitálních dokumentů, elektronického skartačního řízení, autenticity digitálních...

GORDIC se stal akreditovanou vzdělávací institucí

Společnost GORDIC se stala akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a může tak pořádat akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků. Ministerstvo...