Štítek: Softwarové řešení

Novinkou Portálu občana jsou online formuláře

Role modulu Portál občana (RAP) stále roste a vedle správy pohledávek přibývají nové služby. Portál se nyní stává základem on-line komunikace veřejnosti s úřadem. Z jeho prostředí lze spouštět moduly Interaktivního úřadu bez nutnosti...

Stoupá význam softwarové podpory finanční kontroly

Výhodou řešení GORDIC je integrace s ekonomikou a elektronickým schvalovacím procesem Oblast finanční kontroly organizací veřejného sektoru zahrnuje v současné době interní audit, veřejnoprávní kontrolu, finanční kontrolu mezinárodních smluv a tzv. řídící kontrolu, která je...

Magistrát Praha

Politika v Praze ničí dobré jméno české firmy

GORDIC je firma ryze česká s jasnou majetkovou strukturou, stabilní, naprosto transparentní a bezúhonná. O tom svědčí i dlouhodobě udělovaná vysoká bezpečnostní prověrka firmy i jejích pracovníků ve formě osvědčení Národního bezpečnostního úřadu. 20...

Radnice Středočeského kraje

Středočeský kraj nově využívá řešení GINIS

Krajský úřad Středočeského kraje (dále jen Úřad) již několik let systematicky a koncepčně pracuje na vylepšení stavu svého hospodaření. V současné době tato práce vrcholí zavedením nového plně integrovaného řešení v rámci celého úřadu....

Olomoucký kraj

Datový sklad Olomouckého kraje

Budování datového skladu bylo na Krajském úřadě Olomouckého kraje zahájeno na podzim roku 2012 v rámci realizace projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“. Před vlastní realizací projektového záměru byly posuzovány a vyhodnocovány 3 základní varianty řešení: vybudování datového skladu s...

Třebíč - rozklikávací rozpočet

GINIS byl v Třebíči doplněn o nové komponenty

Informační systém GINIS je Městským úřadem Třebíč provozován již několik let. V letošním roce byl rozšířen o další komponenty: Rozklikávací rozpočet, Registr plátců DPH a také o napojení na Insolvenční rejstřík (ISIR). Právě posledně...

Soutěž ITSM

Service desk Správy základních registrů oceněn v soutěži ITSM projekt roku

Projekt “Zajištění Service desk a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systému základních registrů” obsadil druhé místo v letošním ročníku soutěže ITSM Projekt roku. Cílem projektu, jehož sponzorem je Správa základních registrů, bylo zajistit koordinaci služeb na podporu provozu systému a...

Česká národní banka

Mění se způsob podepisování příkazů do ČNB

S účinností od 1. února 2014 bude Česká národní banka vyžadovat od svých klientů, kteří jsou právnickými osobami, aby jejich datové soubory s příkazy byly označeny elektronickou značkou, resp. aby používali kvalifikovaný systémový certifikát....