Štítek: Účetnictví

Centrum projektů Statutárního města Brna

Díky integraci aktuálních účetně-ekonomických a projektových dat v datové kostce získá vedení města nástroj pro přímý dohled nad velkými investičními akcemi. Výchozí stav Vedení Statutárního města Brna v minulosti postrádalo komplexní nástroj pro řízení klíčových...

Porovnání výkazů se Státní pokladnou

Modul UCR (Účetní a rozpočtové výstupy) obsahuje funkcionalitu, která umožňuje generovat výkazy podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., a to na základě dat informačního systému GINIS. Tato funkce zároveň umožňuje stahovat analogické výkazy z IISSP a automatizovaně je porovnávat....

Školení PAP

Série školení k PAP se setkala s velkým ohlasem

V průběhu září a října uspořádala společnost GORDIC dvoustupňový cyklus školení k tématu Pomocného analytického přehledu (PAP). Cílem školení je informovat o všech legislativních ustanoveních prováděcích vyhlášek, dále o metodice, kterou firma stanovila pro...