Štítek: Výběrové řízení

Praha pohled

JES je rozsahem mimořádný projekt

„Hlavní město Praha má jednu z nejvíce propracovaných metodik rozpočtu a účetnictví ze všech územních samosprávných celků,“ říká generální ředitel společnosti GORDIC Ing. Jaromír Řezáč. Veřejná zakázka na jednotný ekonomický software pro hlavní město Prahu, který...

Jednací řízení bez (uveřejnění) emocí

Jednací řízení bez (uveřejnění) emocí

Výzvy jednomu zájemci se staly oblíbeným terčem novinových článků a synonymem předraženosti, netransparentnosti a neefektivity. Přitom jde o standardní způsob vypsání tendru dle zákona o veřejných zakázkách. Ten také přesně definuje, v jakých případech lze...

Ze systému se snažíme vytěžit maximum

Díky výzvě 06 Integrované operačního programu získalo město Dobříš finanční prostředky na hardwarové a softwarové vybavení, které by jinak vzhledem ke svému rozpočtu získávalo velmi těžko. To oceňuje i Ing. Bohumila Budková, tajemnice Městského úřadu...

Rodný list veřejné zakázky

Rodný list veřejné zakázky

Aplikace Rodný list veřejné zakázky (Profil zadavatele) umožňuje organizaci splnit zákonnou povinnost uveřejňovat veřejné zakázky. Jedná se o webovou aplikaci, ve které jsou data pořizována prostřednictvím samotné aplikace nebo jsou zakázky do aplikace synchronizovány s modulem GINIS EVZ prostřednictvím XML rozhraní....

Statutární město Liberec si vybralo GINIS

Společnost GORDIC zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku nového  ekonomického informačního systému Stutárního města Liberce. Ekonomický informační systém GINIS bude komplexně zajišťovat procesy města v oblasti rozpočtu, účetnictví, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, skladů...