Gorinfo Blog

GORDIC prvním distributorem HDL v České republice

Společnost GORDIC se jako první v České Republice stala distributorem produktů společnosti HDL, která se již více než 30 let zabývá automatizací osvětlení a budov. Produkty HDL jsou úspěšně implementovány a integrovány po celém světě, a to od...

Porovnání výkazů se Státní pokladnou

Modul UCR (Účetní a rozpočtové výstupy) obsahuje funkcionalitu, která umožňuje generovat výkazy podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., a to na základě dat informačního systému GINIS. Tato funkce zároveň umožňuje stahovat analogické výkazy z IISSP a automatizovaně je porovnávat....

Informace o akcích lze online konfrontovat se systémy státu

V systému EDS/SMVS (Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu) se vyhodnocuje soubor měřitelných věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí (projektů). Některé informace mohou být paralelně vedeny i v GINISu ve verzích Basic – Ultimate. Jde zejména...

Zveřejňování smluv lze řešit komplexně a elegantně

Registr smluv se stává realitou. Při vhodném využití informačního systému však nemusí být zveřejňovaní smluv důvodem k obavám. Celý proces může být řešen komplexně, důsledně, s minimalizací rizika chyb a naopak s maximálním uživatelským komfortem. S koncem roku 2015...

3P otevřených dat

GINIS plně podporuje koncept otevřených dat: umí je připravit, publikovat i použít Pojem Otevřená data se stává důležitým tématem progresivních úřadů, které požadují, aby jejich informační systémy byly na tento nový standard poskytování informací připraveny....

S cloudem najednou zmizí spousta starostí

Data jsou vedle zaměstnanců to nejcennější, co každá organizace má. I proto je otázka bezpečnosti při přechodu na cloud vždy v popředí pozornosti. „Na ochranu soukromí a bezpečnost dat dohlížíme neustále,“ říká Václav Koudele, architekt Microsoftu pro...

GINIS na platformě MS Azure

Azure je cloudová platforma společnosti Microsoft kombinující vzájemně se doplňující služby: výpočetní a úložnou kapacitu, síťové funkce a aplikace. Díky tomu může fungovat podobně jako vlastní datové centrum klienta, ovšem s vyšší flexibilitou a nižšími náklady. Od roku...